Energie besparing en drijfkracht van een beweegbare bodem

Zwembaden zijn een geweldige manier om te ontspannen en fit te blijven, maar ze kunnen ook heel wat energie verbruiken. Een manier om het energieverbruik van een zwembad te verminderen is het installeren van een beweegbare zwembadvloer. Hoe kan een beweegbare zwembadvloer bijdragen aan energiebesparing en duurzaamheid?

Een beweegbare zwembadvloer is een innovatieve oplossing waarmee het zwembad op verschillende dieptes gebruikt kan worden. Dit biedt vele voordelen, waaronder meer flexibiliteit in het gebruik van het zwembad en meer veiligheid voor kinderen en niet-zwemmers. Een ander voordeel van een beweegbare zwembadvloer is dat deze in hoge mate kan bijdragen aan energiebesparing.

Energiebesparing door isolatie

In principe zijn er twee verschillende mechanismen waardoor een beweegbare zwembadvloer werkt. De ene manier is om de vloer omhoog en omlaag te duwen met een systeem dat wordt aangestuurd door elektrische motoren die een spindel of een schaarsysteem aansturen. De beste en meest economische manier is echter een beweegbare zwembadvloer die drijft en alleen naar beneden getrokken hoeft te worden. Dit gebeurt het best met een hydraulisch cilindersysteem dat de vloer met kabels omlaag trekt, zodat er geen elektrische of elektromechanische onderdelen in of nabij het water nodig zijn. Het grote voordeel van een beweegbare zwembadbodem is dat hij uiterst stabiel is (160 kilo per m2!) omdat hij wordt ondersteund door drijfbakken die gelijkmatig onder het totale oppervlak van de vloer zijn verdeeld. Dit maakt het mogelijk om in de grootste bassins een vlak oppervlak te hebben en is dus een stabiele en veilige oplossing voor grote bassins met een grote overspanning.

Een belangrijk neveneffect is dat de vloer ook als energiebespaarder kan worden gebruikt. Een beweegbare bodem creëert de grootste isolatiewaarde van alle beweegbare bodemsystemen. Wanneer de vloer gelijkligt met het zwembadperron isoleert hij het zwembadwater waardoor de gezondheid en de chemicaliën in het zwembad blijven. Het behoeft niet veel uitleg dat dit geld bespaart en door het hoge isolatievermogen van het isolatiemateriaal waarvan het drijfmateriaal is gemaakt, wordt het zwembad geïsoleerd wanneer de vloer in de energiebesparende stand staat. Een voorbeeld van een zelfdrijvende en isolerende beweegbare bodem is de Variopool oplossing.

energy-saving-2
energy-saving-2-2

Drijfvermogen van een beweegbare vloer

De reden waarom een zelfdrijvende bodem een hoog isolerend vermogen heeft, is dat de drijfblokken gemaakt zijn van isolerend materiaal zoals polystyreen en het totale bladoppervlak wordt afgesloten door polypropyleen platen die ook een goed isolerend vermogen hebben waardoor een dubbel isolerend vermogen ontstaat. Ook wanneer de bodem in de hoogste stand staat, ontstaat er een luchtlaag tussen het bovendek van de beweegbare bodem en het eigenlijke waterniveau. Deze luchtlaag is in feite een extra isolatiecomponent. Daarnaast is de rand van de beweegbare bodem geheel voorzien van een rubberen buffer die de laatste opening tussen de zwembadwanden en de beweegbare bodem afsluit.

U kunt dit vergelijken met een raam met of zonder rubber isolatiemateriaal, het verschil is enorm. Deze materialen houden zeer goed de warmte vast, houden het zwembadwater warm en voorkomen dat de chemicaliën verdampen. Dit betekent dat de verwarming van het zwembad minder vaak en minder lang hoeft te draaien om het water op de gewenste temperatuur te houden en dat er minder chemicaliën worden gebruikt om het zwembadwater op het juiste kwaliteitsniveau te houden. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen op de energie- en chemicaliënrekening. Tot 30% op de energierekening en tot 25% op het chemicaliënverbruik. Het is niet moeilijk om een business case te maken waarbij de investering van een drijvende beweegbare bodem in een korte periode van minder dan 10 jaar wordt terugverdiend. Als je bedenkt dat een beweegbare bodem bij goed onderhoud een levensduur heeft van 25 jaar, kan er veel geld worden bespaard en is de milieubesparing op energie- en chemicaliëngebruik groot.

Wanneer het zwembad niet in gebruik is, is het een veilige manier om het zwembad af te dekken met een beweegbare bodem. Wanneer de vloer gelijkligt met het perron, wordt voorkomen dat mensen per ongeluk in het zwembad vallen, waardoor verdrinking wordt voorkomen. Typische zwembadafdekkingen die voorkomen dat het zwembad warmte en chemicaliën verliest, zijn open systemen met minder isolerend vermogen dan een beweegbare bodem. Een neveneffect is dat als zij open zijn, ze niet in staat zijn het gewicht van een dier of een persoon te dragen. En wanneer iemand per ongeluk in het zwembad stapt, bestaat het gevaar dat men onder de zwembadafdekking vast komt te zitten en er niet gemakkelijk uit kan komen. We kennen allemaal de voorbeelden waarbij mensen denken dat het veilig is om op het zwembaddekzeil te stappen omdat het er stabiel uitziet, maar je zakt meteen naar beneden en glijdt naar de openingen tussen het dekzeil. Met het gebruik van een beweegbare bodem wordt dit alles voorkomen en heeft het een veel beter isolerend vermogen.

energy-saving-3-2
energy-saving-4-2

Businessmodel en inkomsten

Een ander belangrijk voordeel van een beweegbare zwembadvloer is dat deze kan worden gebruikt om het zwembadoppervlak te maximaliseren. Eén zwembad kan verschillende groepen met verschillende zwembehoeften herbergen, door gebruik te maken van een beweegbare zwembadbodem. Het installeren van een beweegbare bodem leidt direct tot een vermindering van de hoeveelheid zwembadwater die nodig is voor verschillende zwemactiviteiten. De behoefte aan minder water betekent dat er minder energie nodig is om het water te verwarmen, dat er minder water verdampt en dat er minder chemicaliën nodig zijn om de waterkwaliteit op peil te houden. Bovendien kan het zwembad worden afgedekt wanneer het niet wordt gebruikt, waardoor verdamping van water wordt voorkomen en de warmte in het water behouden blijft. Een beweegbare zwembadbodem in een buitenbad kan zelfs worden gebruikt om het zwembad te verwarmen met zonne-energie. Door de bodem op te tillen als de zon schijnt, kan het water door zonnewarmte worden verwarmd. Hierdoor is er minder energie nodig om het water te verwarmen, wat bijdraagt aan energiebesparing.

De voordelen van een zwembadbodem zijn echter nog groter. Met een beweegbare zwembadvloer kunnen zwembadgebouwen of Leisure centra veel compacter worden gebouwd. Dit resulteert in aanzienlijk lagere initiële bouwkosten en heeft een groot effect op de totale energiekosten en ecologische voetafdruk van het gebouw zelf door de jaren heen. Als gevolg hiervan kunnen ook de jaarlijkse onderhoudskosten laag worden gehouden, wat een echt liftetime voordeel oplevert voor de exploitant van het zwembad of het stadsbestuur en uiteindelijk voor alle gebruikers van het zwembad.

Bovendien heeft het drijvende bodemsysteem volgens onze ervaring een gemiddelde levensduur van 25-30 jaar, mits goed onderhouden. Omdat er geen elektrische of elektromechanische componenten in het zwembad aanwezig zijn, is de slijtage vrij beperkt en hoeven er geen extra chemische componenten te worden gebruikt om het zwembadvloersysteem te bedienen. Niet zelden zien we dat andere systemen al na 10-15 jaar functioneren door deze drijvende techniek moeten worden vervangen. Deze lange levensduur draagt dus ook positief bij aan de totale ecologische footprint en het businessmodel.

Rendement op investering

Een beweegbare zwembadbodem biedt vele voordelen, waaronder meer flexibiliteit, verbeterde veiligheid en energiebesparing. Door het gebruik van isolatiematerialen, efficiënt ruimtegebruik en het gebruik van zonne-energie draagt een beweegbare zwembadvloer in hoge mate bij aan een duurzamer en energiezuiniger zwembad. Het rendement van een beweegbare zwembadbodem is enorm. Een beweegbare bodem bespaart op bouwkosten, bespaart op energieverbruik en kosten gedurende de volledige technische levensduur en creëert meer flexibiliteit om verschillende doelgroepen tegemoet te komen. Dat alles kan worden gerealiseerd met een lage ecologische footprint.