Congres NHV – Ons brein beweegt in water

Oefeningen uitoefenen in het water heeft positief invloed op het brein. Dit is ook wel bekend onder de naam hydrotherapie. Recente studies naar hydrotherapeutische oefeningen bij neurologische aandoeningen noemen effecten op zoals meer groeifactoren en circulatie in de hersenen.

Over dit onderwerp wordt er dankzij financiële ondersteuning van Variopool B.V. een congres gegeven op de Hogeschool Windesheim in Zwolle op vrijdag 22 juni. Het programma duurt van 9.00 uur tot 16.15 uur. Er komen onder meer sprekers aan het woord die alles weten over neurologie en hydrotherapie, en de combinatie hiervan. Sprekers zijn; Jens Bansi, Johan Lambeck, Patty van ’t Hooft, Jan van de Rakt, Ronald Peijnenburg en Peter Verhoeven. Verder worden er diverse workshops georganiseerd en is er tijd om te netwerken met de andere deelnemers.

Hydrotherapie op een beweegbare bodem van Variopool

Omdat Variopool ervaring heeft op het gebied van Hydrotherapie en vaker een samenwerking is aangegaan met Johan Lambeck, steunen wij dit congres. In diverse therapieomgevingen wordt al gebruik gemaakt van de beweegbare bodems en andere hulpmiddelen van Variopool.

Wat leer je tijdens Congres NHV?

  1. Passende bewegingsactiviteiten in water kunnen arrangeren die deelnemers de verrijkte omgeving optimaal laat ervaren.
  2. Tijdens bewegingsactiviteiten in water interventies kunnen geven die aansluiten op de lichamelijke, emotionele en cognitieve beleving van de deelnemer.
  3. Begrijpen van de onderliggende effecten van hydrotherapie bij mensen met chronische en degeneratieve neurologische aandoeningen.
  4. Beschrijven van de klinische evidentie van hydrotherapie bij mensen met chronische en degeneratieve neurologische aandoeningen.

Interesse in het bijwonen van dit congres? Stuur dan een e-mail naar jan@vanderakt.nl.