beweegbare vloer, nieuwe regelgeving duikteam, nieuwe samenstelling duikteam

Nieuwe regelgeving duikteam

Sinds 1 januari 2017 is een nieuwe samenstelling duikteam verplicht om met een duikteam van minimaal drie duikers het onderhoud aan de beweegbare zwembadbodem te verrichten. Omdat vrij opstijgen onder de beweegbare bodem niet mogelijk is, verplicht de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om buiten het zwembad een duikploegleider en een reserveduiker paraat te hebben staan. Het duiken voor onderhoud en reiniging wordt verricht door één of meerdere duikers. In de nieuwe situatie worden zij vervolgens bijgestaan door een reserveduiker en een duikploegleider. Dit arbeidsomstandighedenbesluit is sinds 1 januari 2017 verplicht gesteld door Inspectie SZW. De taak van de reserveduiker bestaat uit het verlenen van hulp en het redden van de duikers in moeilijkheden. De ploegleider hoeft niet perse gekwalificeerd te zijn om te mogen duiken. Alle duikers moeten natuurlijk wél de benodigde certificaten hebben. De ploegleider zorgt er vervolgens voor dat de certificaten van het duikteam worden gecontroleerd en daarnaast bewaakt hij de competenties van de duikers.

VEILIGER EN MEER OVERZICHT DOOR NIEUWE SAMENSTELLING DUIKTEAM

Het verplichten van een duikteam dat minimaal bestaat uit drie personen voor het onderhoud dat wij uitvoeren, is positief voor de veiligheid van de duikers. Het is belangrijk om overzicht en controle te hebben over de duikers die zich onder de beweegbare bodem bevinden. Wel gaat deze veiligheid helaas gepaard met extra kosten die worden gemaakt voor een extra man voor het duikteam.